Historie

Společnost Romtes Service a.s. byla založena v roce 2011 za účelem vyčlenění a provádění odborných prací v oboru činnosti - provádění paličských prací, svářečských prací, rovnání a předrovnání kovového materiálu, povrchovou úpravu kovů spočívající v apretaci a značení kontislitků a jejich finální úpravu před expedicí, zámečnické práce, které převzala po společnosti Romtes, s.r.o.

Současná činnost společnosti je tak pokračováním postupného rozvíjení podnikání, jehož počátek je třeba pro věrný obraz hledat v minulosti, kdy na samotném začátku byla činnost firmy Kotlár Rudolf, která prováděla od roku 1992 havarijní opravy na horkovodní síti v Třinci a dále od roku 1995 kompletní opravy horkovodních a teplovodních sítí v Třinci a Bohumíně.

V rámci dalšího rozvíjení podnikání byla v roce 2000 založena společnost Romtes s.r.o., která tuto činnost převzala a nadále prováděla v následujících letech výstavbu dalších etap horkovodních a teplovodních sítí v Třinci, a dále rozšířila činnost o pomocné a čistící práce pro společnost Třinecké železárny a.s.

Po roce 2003 nastala větší poptávka prací pro společnost Třinecké železárny a.s., kde došlo k zaměření zejména na apretační a zámečnické práce, za což je společnost od roku 2009 hodnocena jako jeden z rozhodujících dodavatelů prací a služeb. Společnost Romtes s.r.o. i nadále pokračovala v provádění staveb, kdy mimo jiné v roce 2006 provedla pro společnost Skanska a.s. bourací a statické zajištění objektů včetně hrubých podlah budovy Krajského úřadu v Královehradeckém kraji a dále pro tutéž společnost v letech 2009 - 2010 provedla výstavbu několika etap kanalizačního řádu stavby Revitalizace povodí Olše v České republice.

V rámci dalšího rozvoje činnosti zejména o specializované práce a činnosti pro společnost Třinecké železárny a.s. byla v roce 2011 založena akciová společnost Romtes Service a.s., která převzala od společnosti Romtes, s.r.o. veškerou činnost prováděnou pro společnost Třinecké železárny a.s., aby se tak mohla plně soustředit na kvalitu a rozvoj pouze těchto specializovaných prací a služeb.

Společnost má od roku 2011 zavedený a používá systém managementu jakosti ISO 9001:2016 v oboru Zámečnické práce, paličské práce, apretace a značení kontislitků, svářečské práce a to po současnost.

Postupným rozvíjením a zkvalitňováním poskytovaných prací a služeb, došlo k zaměření společnosti na provádění specializovaných prací, zejména finální úpravu kovových materiálu před expedicí, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a preciznost poskytovaných služeb, což se projevilo kladně na hospodářském vývoji společnosti, kdy na základě dlouhodobé spokojenosti s kvalitou prováděných prací společnost od roku 2015 rozšířila poskytované služby v oboru povrchové úpravy kovů, a další činnosti s tímto související, také na provozovnu v pronajatých prostorách v areálu TŽ, a.s., v Kladně - Dříň, se zaměřením na finální úpravu hutních výrobků před expedicí.

Kontaktujte nás