Historie

Firma Kotlár Třinec prováděla od roku 1992 havarijní opravy na horkovodní síti v Třinci a dále od roku 1995 kompletní opravy horkovodních a teplovodních sítí v Třinci a Bohumíně. V rámci rozvíjení firmy byla zřízena od roku 2000 firma pod názvem Romtes s.r.o., která prováděla v následujících letech další etapy horkovodních a teplovodních sítí v Třinci.

Po roce 2003 nastala poptávka prací v Třineckých Železárnách a.s., kde jsme se zaměřili na apretační a zámečnické práce. Zde jsme také byli v roce 2009 hodnoceni jako jeden z rozhodujících dodavatelů prací a služeb. V roce 2006 jsme provedli pro firmu Skanska a.s. bourací a statické zajištění objektů včetně hrubých podlah v Královehradeckém kraji a dále jsme byli toutéž firmou vybráni v roce 2009 jako zhotovitelé kanalizačního řádu stavby Revitalizace povodí Olše v České republice.

V rámci dalšího rozvíjení firmy byla v průběhu roku 2011 založena akciová společnost pod názvem Romtes Service, která také zavedla a používá systém managementu jakosti v oboru Zámečnické práce, paličské práce, apretace a značení kontislitků, svářečské práce po současnost.

Od roku 2015 firma rozšířila poskytované služby v oboru povrchové úpravy a svařování kovů, a další činnosti s tímto související, také na provozovnu v areálu TŽ, a.s., v Kladně - Dříň, se zaměřením na finální úpravu hutních výrobků před expedicí.

Kontaktujte nás